by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Aptauja: niecīgs skaits Latvijas jauniešu vides stāvokli vērtē kā labu

Aptauja: niecīgs skaits Latvijas jauniešu vides stāvokli vērtē kā labu

Vien 4% Latvijas un Igaunijas, un 2% Lietuvas jauniešu apkārtējās vides stāvokli pasaulē vērtē kā labu, liecina Samsung “Solve for Tomorrow” konkursa ietvaros veiktā jauniešu aptauja Baltijas valstīs.* Jaunieši ir nobažījušies par apkārtējo vidi un par bīstamākajiem apdraudējumiem uzskata globālo sasilšanu, jūras līmeņa celšanos, sliktu pārvaldību, uzņēmumu radīto piesārņojumu, kā arī toksiskos atkritumus.

Vaicājot, kas mūsdienās visvairāk apdraud vidi, jaunieši visbiežāk izcēluši sliktu pārvaldību, ko saista ar uzņēmumu nevērīgo attieksmi pret vidi, uzņēmējdarbības rezultātā radušos piesārņojumu, un sankciju vai paaugstinātu nodokļu trūkumu tādiem uzņēmumiem, kuri nodara kaitējumu dabai. Tikpat daudz jauniešu kā svarīgāko vides apdraudējumu ir atzīmējuši globālo sasilšanu un jūras līmeņa celšanos. Nākamie biežāk atzīmētie iemesli ir toksiskie atkritumi, pārtikas atkritumi un plastmasas piesārņojums, gaisa piesārņojums, fosilā kurināmā izmantošana un patērētāju kultūra.

“Jaunieši ir īpaši aktīvi dabas aizstāvji un pieprasa no ikviena – gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem – rīkoties atbildīgi pret apkārtējo vidi. Lai gan ilgtspējas jautājumi jau vairākus gadus ir mūsu uzņēmuma dienaskārtībā, šīs aptaujas rezultāti ir spilgti iezīmējuši, ka jaunieši sagaida vēl lielāku atbildību tieši no uzņēmumiem. Mūsu uzdevums ir viņus uzklausīt, tādēļ aicinām jauniešus pastāstīt par risinājumiem, kurus viņi saredz kā būtiskus ilgtspējīgai nākotnei. Vēlamies iedrošināt jauniešus izpaust savas idejas skaļi un tapt sadzirdētiem,” norāda Samsung “Solve for Tomorrow” iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Vides stāvokli savā valstī novērtē labāk

Jaunieši vides stāvokli Latvijā vērtē labāk nekā pasaulē kopumā. Mazāk nekā piektdaļa jauniešu (15%) uzskata, ka vides stāvoklis Latvijā ir slikts un uzlabojami panākami tikai ar ievērojamu piepūli, kamēr situāciju pasaulē šādi vērtē vairāk nekā puse (54%) Latvijas jauniešu. Tajā pašā laikā jaunieši apzinās, ka dabas aizsardzībai jāvelta lielas rūpes, un tikai 3% vides stāvokli Latvijā un pasaulē vērtē pavisam kritiski, norādot, ka to vairs nav iespējams glābt.

Ilgtspējīgu nākotni var veidot katrs cilvēks individuāli

Trešā daļa Latvijas jauniešu uzskata, ka katra cilvēka individuālajiem paradumiem un dzīvesveidam ir liela ietekme uz vidi un tā rada postījumus, taču vēl vairāk jauniešu (45%) norāda, ka lielāku ietekmi atstāj uzņēmējdarbība un valdību pieņemtie lēmumi. Tas var ietekmēt jauniešu motivāciju piekopt ilgtspējīgu dzīvesveidu, tādēļ Samsung aicina jauniešus radīt jaunas idejas videi draudzīgākai nākotnei un pastāstīt par tām plašāk.

Iespēja jauniešiem izstrādāt idejas ilgtspējīgākai rītdienai

Līdz 6. oktobrim mājaslapā www.solvefortomorrow.lv norisinās pieteikšanās jauniešu ideju konkursam “Solve for Tomorrow”, kurā 9.-12. klašu skolēni tiek aicināti radīt jaunas idejas, kā ar tehnoloģiju palīdzību veidot ilgtspējīgāku nākotni. Konkursa pirmajā posmā nepieciešams izveidot komandu 3-5 jauniešu sastāvā un reģistrēt to, savukārt nākamajos posmos tiks radītas konkursa idejas. To izstrādes laikā jaunieši apgūs un pielietos dizaina domāšanu un varēs saņemt palīdzību no konkursa ekspertu komandas.

“Dzīve digitālajā laikmetā balstās uz tehnoloģiju lietošanu – it īpaši jauniešiem. Tāpēc ceru, ka šī konkursa dalībnieki spēs ne tikai izdomāt, kā tehnoloģiju sniegtās priekšrocības izmantot vides stāvokļa uzlabošanai, bet arī nākotnē labākās idejas realizēt, radot unikālus, Baltijā radītus digitālos risinājumus zaļākam, energoefektīvākam, resursus taupošam un aprites ekonomiku veicinošam dzīvesveidam,” aicina projekta partneri, “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.