by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par nozīmīgu līdzdalības un demokrātijas rīku, ļaujot izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Kā kļūt par aktīvu sociālo un politisko procesu dalībnieku un kā neapmaldīties e-pakalpojumu piedāvājumā?
skatīt citus moduļus

E-mācības

Mūsdienās mācīšanās vairs nenotiek tikai klasē ar noteiktu stundu sarakstu, bet, izmantojot tehnoloģiju iespējas, tiek nojauktas robežas laikā un telpā un tiek nodrošināta iespēja mācīties dažādās kultūrās, vecuma grupās un ģeogrāfiskajos rajonos.

Zināšanas kļūst pieejamas visiem - samazinot izmaksas un nodrošinot piekļuvi informācijai jebkurā sev ērtā laikā un vietā. Arvien vairāk tiek veidotas dažādas mācību platformas, balstoties uz uzskatu, ka nākotnes mācību videi jābūt pieejamai tiešsaistē vai vismaz miksētai no tiešsaistes un reālas vides aktivitātēm. Digitālās tehnoloģijas nodrošina arī tīklošanās iespēju, sniedz informāciju par sadarbības projektiem, palīdz atrast tiem partnerus u.c.


Šajā tēmā Tu uzzināsi:

  • Kas ir e-mācības?;

  • Kādi resursi izmantojami izglītībā – gan informācijas ieguvei, sadarbībai, gan karjeras izvēlei.

 

E-mācības ir tehnoloģiju izmantošana (jebkura veida multimediju materiāls, aplikācijas, kursi u.c.) dažādu mācību izvēlei, atlasei, izstrādei, reģistrācijai, piegādei, pārvaldīšanai, mācīšanai un atbalstam. Tā ir viena no svarīgākajām ar digitālo tehnoloģiju palīdzību radītām inovācijām izglītībā. 

Ir trīs galvenie e-mācīšanās veidi, kas ir atkarīgi no tā, kā mācīšanās tiek organizēta un kā notiek savstarpējā komunikācija starp iesaistītajiem:

 

Sinhronā mācīšanās

skolēni un skolotāji darbojas kopā vienā un tajā pašā laikā tiešsaistē (mācību stunda). Mācīšanos vada skolotājs, nodarbībām ir noteikts laiks, tādēļ skolēniem ir iespējams sazināties ar citiem skolēniem un skolotāju reālā laika režīmā.

Neatkarīgā mācīšanās

skolēns viens pats soli pa solim apgūst noteiktus mācību materiālus un pilda noteiktus uzdevumus. Mācības netiek plānotas konkrētos laikos, skolēns pats izvēlas, kad un kādā tempā mācīties.

Asinhronā mācīšanās 

skolēni un skolotājs komunicē ar sarakstes palīdzību, ziņojumu dēļiem, diskusiju grupām vai tiekas tiešsaistē neregulāri. Skolēniem ir jāizpilda noteikti uzdevumi, bet viņiem nav jābūt tiešsaistes režīmā vienlaicīgi. Skolēni var paši noteikt laiku, kad pildīt uzdevumus un mācīties jauno vielu, taču nav iespējama tūlītēja sazināšanās ar skolotāju, citiem skolēniem.


Arvien biežāk, runājot par izglītību, tiek izmantots vārds “mūžizglītība”
– mācīšanās visas dzīves garumā, ko atvieglo digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Digitālās tehnoloģijas mūsdienās balsta gan pamatizglītības, gan vidējās un augstākās izglītības iegūšanu (piemēram, tālmācība), gan arī – visplašākās iespējas sniedz interešu izglītībā, padziļināti izzinot sev interesējošas jomas.

E-mācībām ir daudz priekšrocību:

  • nav svarīga mācību vieta un laiks;

  • lētākas izmaksas vai bezmaksas;

  • individuāls temps;

  • ērta komunikācija ar skolotāju un citiem skolēniem;

  • interaktīvi materiāli).

Tieši tāpēc tās visā pasaulē un arī Latvijā kļūst arvien populārākas.

Latvijā populāra e-mācību forma ir tālmācība. Tālmācība ir pastāvīgs zināšanu apguves veids, kurš pasaulē ir guvis plašu atzinību.
Tālmācība nodrošina izglītības iespēju no sākumskolas līdz pat doktora grādam!

 Tāmācība1.jpg

Tāmācība2.jpg

Tāmācība 3.jpg

 

1. Atzīmē, kuri ir lielākie e-mācību ieguvumi!

(pareizas ir vairākas atbildes)