by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par nozīmīgu līdzdalības un demokrātijas rīku, ļaujot izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Kā kļūt par aktīvu sociālo un politisko procesu dalībnieku un kā neapmaldīties e-pakalpojumu piedāvājumā?
skatīt citus moduļus

E-pakalpojumi

Straujā digitālo tehnoloģiju attīstība padara mūsu ikdienu ērtāku. Daudzas lietas, kas līdz šim prasīja mūsu klātbūtni, laiku un nervus, tagad ir veicamas ar dažiem klikšķiem internetā. Arvien vairāk valsts iestāžu un uzņēmumu piedāvā e-pakalpojumus.

Pārskatā par tautas attīstību Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsver: “Svarīgi, lai jaunu tehnoloģiju apgūšanā priekšzīmi rādītu arī valsts, ieviešot modernus un digitālus risinājumus gan savā darbā, gan saziņā ar iedzīvotājiem. Digitālajā laikmetā katram valsts iedzīvotājam un uzņēmējam jābūt iespējai ātri, ērti un droši saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus. Mazāk papīra, vairāk e-parakstu un pakalpojumu e-vidē ietaupīs mūsu iedzīvotāju, uzņēmēju un arī valsts laiku un naudu.” Vairāk info - šeit.

Esi informēts un izmanto mūsdienīgas iespējas! 


E-pakalpojums
ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti. Ir dažādi e-pakalpojumu veidi:
 

informatīvie pakalpojumi 

to mērķis ir iegūt informāciju tiešsaistē;

transakciju pakalpojumi

to mērķis ir saņemt kādu pakalpojumu, izziņu, pieteikt vizīti u.c.;

līdzdalības pakalpojumi

tie ļauj iedzīvotājiem tieši iesaistīties valsts vai pašvaldības darba procesos (aptaujas, iepazīšanās ar likumprojektiem, viedokļa izteikšana u.c.).

 
E-pakalpojumu un e-pārvaldes izmantojums ir būtiska informācijpratības un plašākā kontekstā arī dzīves meistarības daļa. Tas, vai indivīdam piemīt prasmes strādāt ar informāciju, būtiski ietekmē to, cik ātri un veiksmīgi viņš spēj risināt gan ikdienišķas, gan sarežģītas dzīves situācijas.  2014. gadā SKDS veiktajā iedzīvotāju aptaujā (SKDS, 2014) tika konstatēts, ka no tām institūcijām, kurās iedzīvotāji meklē informāciju, vai nu pārskatot tīmekļa vietnes, vai arī vēršoties tajās personīgi, līdera pozīcijas ieņēma:

Bankas 36,2%

Pašvaldības 29,2%

VID 26,4%

Bibliotēkas 18,5%

Likumi.lv 16,2%

Latvija.lv 12,8%


E-pakalpojumi 2.png

 

Kā veiksmīgi un sabiedrībā plaši izmantoti e-pakalpojumu piemēri minami www.eklase.lv, e-paraksts, kā arī portāla latvija.lv pakalpojumi:

Eklase E-klase tika izveidota 2005. gadā. Patlaban šī skolvadības sistēma kalpo par saziņas platformu 15 000 skolotāju un 150 000 ģimenēm visā Latvijā.

Latvija.lv

Portāla mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu piekļuvi valsts un pašvaldību pakalpojumiem. Viens no jaunumiem ir iespēja no 14 gadu vecuma portālā latvija.lv izveidot savu eAdresi, identifikācijai izmantojot savu eID karti. Valsts iestādēm ir pienākums savu korespondenci sūtīt uz šo e-adresi.

E-paraksts     
Sākot ar 2017. gada 12. maiju, stājas spēkā grozījumi, kas paredz, ka eParakstīšanas un identitātes apliecināšanas iespējas virtuālajā vidē tiek nodrošinātas katram eID kartes lietotājam jau no 14 gadu vecuma. eParakstīšanas iespējas tiek automātiski iekļautas visās elektroniskajās identifikācijas kartēs, kas tiek izsniegtas personām pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas, ja vien šīs personas neatsakās saņemt eID kartē iekļaujamos sertifikātus, kas nepieciešami elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai. Šie grozījumi noteikumos bija nepieciešami, jo ir jomas, piemēram, darba un pacienta tiesības, kurās daļēja personas rīcībspēja iestājas jau pirms 18 gadu sasniegšanas. Līdz šim šajās jomās jauniešu iespējas izmantot savas e-iespējas tika būtiski ierobežotas. Grozījumi veikti, jo jaunieši ir vieni no aktīvākajiem e-vides lietotājiem, kam saziņa un darījumu kārtošana attālināti ir pašsaprotama. Izmaiņas personu apliecinošu dokumentu noteikumos gan nenozīmē, ka jaunieši interneta vidē turpmāk varēs parakstīt dokumentus vai slēgt vienošanās, kuras slēgt klātienē likums viņiem liedz. 

CSDD e.csdd.lv piedāvā vairākus e-pakalpojumus. Piemēram, pieteikties mopēda vadītāja teorētiskajam eksāmenam.

 

Kā liecina SKDS 2014. gadā veiktais pētījums, pēc informācijas internetā biežāk vēršas gados jauni, izglītoti cilvēki, publiskajā sektorā strādājošie un vadītāji.

Būtiskākās atšķirības e-pakalpojumu lietojumā vērojamas starp dažādām vecumgrupām. Vairāk tos izmanto jauni cilvēki:

vecumā no 25 līdz 34 gadiem 67,2%

vecumā no 18 līdz 24 gadiem 57%

vecumā no 55 līdz 64 gadiem 38,7%

vecumā no 65 līdz 74 gadiem 14,4%

 

Cieša saistība vērojama starp e-pakalpojumu lietošanu un izglītības līmeni. Jo tas augstāks, jo lielāka varbūtība, ka respondents izmantos kādu e-pakalpojumu. E-pakalpojumus ir izmantojuši:

iedzīvotāju ar bakalaura grādu vai līdzvērtīgu izglītību 81%

iedzīvotāji ar vidējo izglītību 42,7%

iedzīvotāji ar vidējo speciālo vai arodizglītību 46,6%

 

E-pakalpojumi 5.png

 


 IEGAUMĒ!

  • E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālināti.
  • E-pakalpojumu izmantojums ir būtiska dzīves meistarības daļa, kas ietekmē, cik ātri un veiksmīgi tu spēj risināt gan ikdienišķas, gan sarežģītas dzīves situācijas. 
  • Ir e-pakalpojumi, ko var izmantot visu vecumu cilvēki. Esi informēts un izmanto tos, kas atvieglo tavu ikdienu!  

1. Izvēlies 3 apgalvojumus, kas ir pareizi, aprakstot e-pakalpojumus!

(pareizas ir vairākas atbildes)