by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par nozīmīgu līdzdalības un demokrātijas rīku, ļaujot izteikt savu viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu. Kā kļūt par aktīvu sociālo un politisko procesu dalībnieku un kā neapmaldīties e-pakalpojumu piedāvājumā?
skatīt citus moduļus

Iesaisties!

Digitālās tehnoloģijas un sociālie mediji sniedz iespēju komunicēt, veidot interešu kopas, izplatīt informāciju un viedokli, kā arī nodrošina jaunas informācijas aprites, sadarbības un līdzdalības formas. Digitālās tehnoloģijas un sociālie mediji ir kļuvuši par nozīmīgu līdzdalības un demokrātijas rīku sabiedrībā, ļaujot sekot līdzi un kļūt par aktīviem sociālo un politisko procesu dalībniekiem.

Līdzdalība  ir process, kurā ikvienam ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

Demokrātija  ir valsts pārvaldes forma, kurā katram pilsonim ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldīšanā, piedaloties vēlēšanās, referendumos, ikdienā sekojot līdzi notikumiem, izsakot savu viedokli, ierosinot iniciatīvas, lai uzlabotu līdzšinējo situāciju.

E-pārvalde ir efektīva valsts un pašvaldību pārvaldes īstenošana, izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

 

Šajā kursā mēs detalizētāk pievērsīsimies nozīmīgām tavas digitālās pilsonības šķautnēm: e-pārvaldei, līdzdalībai un iespējām, ko izglītības jomā sniedz jēgpilns digitālo tehnoloģiju izmantojums. Tu uzzināsi: 

  • kas ir e-pakalpojumi un kā tos izmantot;
  • kas ir digitālā līdzdalība un kā tavs viedoklis var ietekmēt procesus un lēmumus vietējā, valsts, Eiropas un pasaules līmenī;
  • kā efektīvi izmantot digitālās tehnoloģijas izglītības projektos, tālmācībā, interešu izglītībā.