by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

E-pasta ABC

Iesākumā atkārtosim pamatzināšanas par darbu ar e-pastu.

E-pasta adrese – tavai e-pasta adresei ir jābūt reprezentablai, pieklājīgai, viegli iegaumējamai un citiem saprotamai. Tajā vēlams izmantot savu vārdu un/vai uzvārdu, lai ziņu saņēmēji redz, ar ko sarakstās. Dažreiz e-pasta adresē ietver ciparus, taču uzmanies, piemēram, ar sava dzimšanas gada iekļaušanu. Ne visiem jāzina tavs vecums.

Ieteicams Nav ieteicams
 • kristine.maizite@epasts.lv
 • k.maizite@epasts.lv
 • kmaizite@epasts.lv
 • kristinem@epasts.lv
 • saulux2011@epasts.lv
 • iiiiiiieeevaaaa@epasts.lv
 • ninjaforever@epasts.lv
 • kristine2011@epasts.lv
 • niger@epasts.lv

Lauks To/Kam – tajā ievadi visu to adresātu e-pastus, kuriem ziņa ir domāta. Tad visi saņēmēji redzēs arī pārējos adresātus.

Lauks CC – šajā laukā ievadi to cilvēku adreses, kuriem ir jābūt informētiem par šo jautājumu vai par šāda e-pasta nosūtīšanu, taču tu negaidi, ka viņi uz to atbildēs vai kā citādi reaģēs. Visi saņēmēji redzēs arī pārējos adresātus.

 

Piemērs

 • Skolniece Jana pieteikumu starptautiskam projektam sūta savai angļu valodas skolotājai un klases audzinātājai, jo abas to izvērtēs un pieņems lēmumu, vai dot iespēju Janai piedalīties.

1.png

 • Agnese sūta savas klases priekšnesuma aprakstu pasākuma organizētājam un CC laukā ieliek klases audzinātājas un klases vecākā e-pastu, lai viņi būtu informēti, ka Agnese savu darbu ir izdarījusi.

2.png

Lauks BCC – tajā ievadi to cilvēku adreses, kuriem vēlies ziņu nosūtīt, bet nevēlies, lai viņi redzētu cits cita e-pasta adreses vai ka konkrētā ziņa ir nosūtīta vairākiem cilvēkiem. Saņēmēji redzēs To vai CC laukā ierakstītos adresātus, bet ne tos, kas norādīti BCC laukā.


Piemērs:

BCC lauku ērti izmantot, ja izsūti ielūgumu uz pasākumu. Tas e-pasta saņēmējam ļauj to uztvert personiskāk, kā arī neizpauž viņa e-pasta adresi publiski.

3.png

Kā savstarpēji atdalīt saņēmēju e-pasta adreses

 • Pastāv divi varianti, kā atdalīt adreses, – ar komatu vai semikolu. Dažas e-pasta pastkastītes un programmas pieļauj tikai vienu variantu, citas abus. Lai uzzinātu, kuru izmantot tev, nosūti testa vēstuli, To/Kam laukā ievadot savu un kāda drauga vai ģimenes locekļa adresi. Ja e-pasts pieņems tavu ierakstīto adrešu atdalītāju, ziņa tiks nosūtīta; ja ne – parādīsies paziņojums.

Temats (Subject) – ja vēlies, lai tavs e-pasts pievērstu saņēmēja uzmanību, tematam ir jābūt īsam, lakoniskam, precīzam.

 • Kino 27. aprīlī
 • Jautājumi par zinātniski pētniecisko darbu
 • 19. maijā ekskursija Mākslas muzejā
 • Pieteikums praksei

Atbildēt visiem (Reply to all) – atbilde tiks nosūtīta e-pasta rakstītājam un visiem adresātiem, kas bijuši atsūtītās ziņas TO un CC laukā. Atbilde nenonāks pie tiem, kas bijuši BCC laukā.

E-pasta paraksts – izveido parakstu, kas automātiski tiks ievietots visām tavām e-vēstulēm. Ietver tajā savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un citu informāciju, kas var noderēt, lai ziņu saņēmēji gūtu priekšstatu par tevi un varētu ar tevi sazināties. Taču pirms katras ziņas nosūtīšanas izvērtē, vai tās adresātam ir jāredz visa informācija, kas ir parakstā, piemēram, telefona numurs.


Piemēri:

Kristīne Maizīte

kristine.maizite@epasts.lv

+371 XXXXXXXX

 

Kristīne Maizīte

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 2. kursa studente

kmaizite@epasts.lv

+371 XXXXXXXX

1. Atzīmē, kurus no šiem e-pasta tematiem varētu saukt par labiem!

(pareizas ir vairākas atbildes)