by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Strādā!

Sabiedrībā valda uzskats, ka jauni cilvēki ir ļoti prasmīgi informācijas tehnoloģiju lietotāji. Taču darba devēji bieži pārliecinās, ka tas ir maldīgi, jo, pieņemot darbā jauno censoni, izrādās, ka viņam trūkst zināšanu un prasmju lietot tehnoloģijas savu darba pienākumu veikšanai. Jaunieši prot veiksmīgi izmantot tādas programmas kā Instagram un WhatsApp, taču nepārzina rīkus, ar ko ikdienā strādā uzņēmumi un organizācijas.

Šajā kursā tu:

  • Nostiprināsi pamatprasmes darbā ar populārākajām biroja programmām.
  • Attīstīsi prasmes uzstāties un iemācīsies runas organizēšanas principus.
  • Izzināsi mākoņpakalpojumus un sadarbību tiešsaistē reālajā laikā
  • Atsvaidzināsi zināšanas par e-sarakstes etiķeti.