by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D

Tabulu automātiskā noformēšana

Kad veido tabulu, ievadi kolonnu nosaukumus un pirmās rindas datus, iezīmē tos un cilnē “Sākums” (Home) izvēlies iespēju “Formatēt kā tabulu” (Format as Table).
 

4.1.   Tabulu automātiskā noformēšana 1.png

Tava tabula būs ne tikai vizuāli noformēta, bet arī piedāvās jaunas iespējas, kas atvieglos darbu ar datiem un ietaupīs laiku:

 • Pievienojot jaunu rindu vai kolonnu, tā automātiski tiks noformēta tādā pašā stilā.
 • Cilnē “Noformējums” (Table) tu vari atzīmēt “Kopsummas rinda” (Total Row), un tabulai tiks izveidota noslēdzošā rinda, kurā automātiski tiks aprēķināta vērtība pēc tavas noteiktās funkcijas. Lai izvēlētos funkcijas veidu, noklikšķini atbilstošajā noslēdzošās rindas šūnā un uz tās lejupvērstā trīsstūra pogas.

4.1.   Tabulu automātiskā noformēšana 2.png
 

 • Tabulai automātiski būs pieejami kolonnu filtri, kas ļauj datus sakārtot augošā vai dilstošā secībā, meklēt tajos, kā arī atzīmēt, lai ekrānā tiktu attēloti tikai konkrēti dati. Filtrus var ieslēgt un izslēgt cilnē “Sākums” (Home) pie iespējas “Kārtot un filtrēt” (Sort&Filter).

4.1.   Tabulu automātiskā noformēšana 3.png

 • Ja kādā kolonnā veiksi aprēķinus, izmantojot citu kolonnu datus, pietiks aprēķina formulu ievadīt pirmajā rindā, un tā automātiski tiks lietota visā kolonnā. Savukārt, ja mainīsi vai labosi aprēķina formulu, tā automātiski tiks pārnesta uz visu kolonnu.
 • Ja tabula būs tik gara, ka vairs nebūs apskatāma vienā ekrānā, tad, skrullējot uz leju, kolonnu apzīmējumi A, B, C utt. automātiski tiks aizstāti ar taviem iedotajiem kolonnu nosaukumiem.

4.1.   Tabulu automātiskā noformēšana 4.png   4.1.   Tabulu automātiskā noformēšana 5.png

 

 • Ja veido grafikus no datiem, kas noformēti tabulā, programma pati automātiski veic grafiku atjaunošanu datu izmaiņu gadījumā.
 • Ja vēlāk noformētos datus izmantosi citās Microsoft programmās, arī tās atpazīs, ka tā ir tabula jeb savstarpēji saistīts datu kopums.