by-cubeicon-password-hideicon-password-showicon-soc-twittericon-soc-whatsapp

Noteikumi

Vispārīgie jautājumi

 1. Portāla www.skolanakotnei.lv (turpmāk tekstā Portāls) uzturētājs ir SIA “SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS” (turpmāk tekstā – SEB), sadarbībā ar satura izstrādātājiem – nodibinājumu “Iespējamā misija” un SIA “Komunikācijas aģentūra”.

 2. Portāls ir tiešsaistes platforma skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem, kas vēlas apgūt īpaši izstrādātu mācību programmu digitālo prasmju pilnveidošanai.

 3. Tiešsaistes mācībās būs iespējams apgūt piecus kursus – “Sazinies!”, “Strādā!”, “Radi!”, “Iesaisties!” un “Domā!”.

 4. Portāla veidošanā iesaistīti arī citi sadarbības partneri, kas brīvprātīgi sadarbojas ar portālu un iesaistās mācību programmas izveidē.

 Reģistrācija

 1. Lai reģistrētos Portālā, ir nepieciešams norādīt visu prasīto informāciju. Lietotājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pirms reģistrēšanās nepieciešams saņemt vecāku atļauju un iepazīstināt viņus ar portāla lietošanas noteikumiem.

 2. Reģistrējoties un autorizējoties portālā, lietotājs piekrīt izmantot savu iepriekš sniegto un apstiprināto informāciju. Katrs lietotājs pats ir atbildīgs par savu sniegto datu patiesumu, un portāla administrācija var lūgt lietotājam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu savas identitātes apstiprināšanai.

 Privātuma politika

 1. Visi Portālā reģistrēto lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un atbilst uzņēmuma SEB konfidencialitātes politikai. Lietotāju dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ko lietotājs ir veicis, reģistrējoties portālā.

 2. Iegūtie dati un informācija tiks izmantota tikai izglītības iniciatīvas “Samsung Skola nākotnei” programmas ”Skolēna digitālais IQ” vajadzībām, tostarp, statistikas apkopošanai, saziņai ar dalībniekiem par projekta aktualitātēm u.tml.

 3. Reģistrējoties Portālā, lietotājs piekrīt sekojošu datu apstrādei: e-pasta adrese; parole (redzama tikai reģistrētajam lietotājam); vārds un uzvārds; loma (esmu skolēns/neesmu skolēns); dzimšanas diena un gads; telefona numurs; pilsēta (tikai skolēniem); skola (tikai skolēniem); skolotājs, kas ieteicis piedalīties (tikai skolēniem).

 4. Portālā reģistrēta lietotāja dati var tikt nodoti trešajām personām tikai ar lietotāja piekrišanu vai, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiesību aizsardzības iestādēm pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas.

 5. Ārpakalpojumu sniedzējiem nav piekļuves tiesības Portālam un tajā esošajai informācijai, ja sadarbības līgumā nav noteikta Portālā esošo datu piekļuves kārtība un aizsardzības prasības, kas izvirzītas ārpakalpojumu sniedzējam vai tā pilnvarotajām personām.

Autortiesības

 1. Visas tiesības uz kursu saturu pieder SEB un to nav iespējams pārpublicēt, pavairot un izmantot kādā citā veidā, kas neatbilst projekta mērķim, nesaskaņojot ar SEB.

Profila labošana un/vai dzēšana

 1. Profilu iespējams labot vai dzēst, ielogojoties Portālā, ieejot savā Profilā un atverot sadaļu Labot profilu, tālāk izdarot vēlamos labojumus vai izvēloties “Dzēst profilu”.

Izmaiņas noteikumos

 1. Portāla administrācija ir tiesīga veikt jebkuras izmaiņas un papildinājumus noteikumos vienpusējā kārtībā jebkurā laikā, bez jebkādas īpašas paziņošanas Portāla lietotājiem. Reģistrējoties un atkārtoti ieejot Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, ieskaitot to grozījumus.

Apbalvošana

 1. Lai veicinātu kursa apgūšanu, Portāla lietotājiem, skolotājiem un skolām, kas norādīti reģistrējoties, paredzētas balvas.

 2. Konkursos un izlozē tiks ņemti vērā dati par Latvijas republikas iedzīvotājiem, kuri ir Portāla lietotāji, ir dzimuši no 1999. gada līdz 2003. gadam (ieskaitot), un laika posmā no 2017. gada 21. septembra plkst. 00.00.01. līdz 2018. gada 14.janvārim plkst. 23.59.59. ir apguvuši visus piecus Portāla mācību kursus un šajā laika posmā ir kādas no Latvijas republikas izglītības iestāžu audzēkņiem.

 3. Portāla lietotāju balvu izlozē piedalās visi Latvijas republikas iedzīvotāji, kuri atbilst 7.2. punktā norādītajam un ir akceptējuši savu dalību balvas izlozē.

  1. (trīs) Portāla lietotāji, kas atbilst 7.2. punktā noteiktajam, izlozes kārtībā iegūst katrs 1 (vienu) balvu komplektu.

  2. (viens) balvu komplekts sastāv no:

   • 1 gab. viedtālrunis Samsung Galaxy S8;
   • 1 gab. Samsung Gear VR brilles ar kontrolieri;
   • 1 gab. austiņas Samsung Level U Flex.
 4. Skolu balvu konkursā piedalās visas skolas, kuras, reģistrējoties portālā, norādījuši Portāla lietotāji, kuri atbilst 7.2. punkta noteikumiem.

  1. 1 (viena) skola, kura atbilst 7.4. punkta noteikumiem, izlozes kārtībā iegūst 1 (vienu) balvu.

  2. Balvu fonds:

   • 1 gab. Digitālā tāfele PM55F-BC, 55”, sērija LH55PMFXTBC/EN
 5. Skolotāju balvu konkursā piedalās visi skolotāji, kurus Portāla lietotāji, kuri atbilst 7.2. punkta noteikumiem, reģistrējoties norādījuši sadaļā “Skolotājs, kurš Tev ieteica piedalīties”.

  1. 3 (trīs) aktīvākie skolotāji, kurus, reģistrējoties portālā, Portāla lietotāji, kuri atbilst 7.2. punkta noteikumiem, visvairāk reižu norādījuši sadaļā “Skolotājs, kurš Tev ieteica piedalīties, iegūst balvu.

  2. Balvu fonds: 3 gab. Samsung Galaxy Tab A 2017 LTE

 6. Balvu saņēmēji tiks informēti par balvu saņemšanu personīgi, kā arī informācija tiks izvietota Portālā vēlākais līdz 2017. gada 20. decembrim.

 7. Viens reģistrēts lietotājs var pieteikties balvai vienu reizi.

 

 1. Saziņa ar administrāciju

  1. Jautājumu, strīdu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar portāla administrāciju, rakstot uz e-pastu:skolanakotnei@ka.lv.