by-cube6726DE18-128E-43E4-B447-D06D47091442icon-password-hideicon-password-showicon-soc-twitterCAD844F2-320D-45C6-B175-AF8D01DF9766icon-soc-whatsapp112CBFE3-B5AA-4B81-8862-89F6C0D8AA7D
About section

“Samsung Electronics Baltics” Latvijā šo iniciatīvu aizsāka 2013. gadā. Tās mērķis ir sniegt nākotnes iespējas bērniem un jauniešiem, piedāvājot programmas, kas nodrošina plašāku piekļuvi tehnoloģiju prasmēm un iespējām. Līdzšinējos Samsung digitālās izglītības projektos darbā ar mūsdienu tehnoloģijām apmācīti vairāk nekā 235 skolotāji, un tas palīdzējis uzlabot ikdienu vairāk nekā 40 000 skolēnu.

Ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un veicināt jēgpilnu digitālo prasmju izmantošanu, pērn atklājām tiešsaistes programmu “Skolēna digitālais IQ”.

Programmā iekļauti 5 mācību kursi, no kuriem katrs veltīts noteiktai tematikai. Kurss “Radi!” rosina jauniešus kļūt par kvalitatīva satura radītājiem. Kurss “Sazinies!” aicina jauniešus aizdomāties par saziņas drošību, digitālo identitāti un atstāto digitālo pēdu interneta dzīlēs. Kurss “Strādā!” iepazīstina ar prasmēm, kas var noderēt uzsākot darba gaitas. Kurss “Iesaisties!” paplašina redzeslauku par digitālajā vidē pieejamajiem līdzdalības un demokrātijas rīkiem. Kurss “Domā!” mudina izmantot iespējas mācību procesa un ikdienas dzīves atvieglošanai, kā arī trenēt sevī kritiskas domāšanas prasmi.

Šogad aicinām jauniešus apgūtās zināšanas izmantot praksē un piedalīties radošo darbu konkursā, veidojot “Latvijas jauniešu NETiķeti” jeb savu redzējumu par to, kādi uzvedības un attieksmes pamatprincipi jāievēro digitālajā komunikācijā.

Konkursa darbi var tikt sagatavoti, izmantojot un/vai apvienojot dažādus izpausmes veidus – rakstītu tekstu, infografiku, foto, animācijas, audio vai video u.c. Idejas sev piemērotākajam darba formātam jaunieši var atrast mācību kursu materiālos, bet digitālo eskpertu veidotās video lekcijas palīdzēs gūt ierosmes darba saturam. Labākie darbi cīniesies par iespēju tikt pie vērtīgām balvām no Samsung.

Lai augsti digitālie IQ un nevainojama NETiķete!

 

  • Vīzija

    Nodrošināt, ka ikviens Eiropas jaunietis var piekļūt tām iespējām, ko sniedz digitālās prasmes un mācīšanās ar tehnoloģiju palīdzību

  • Misija

    Investēt laiku un naudu, lai nodrošinātu, ka jauniem cilvēkiem visā Eiropā ir darba tirgum adekvātas digitālās prasmes

  • Mērķis

    Palīdzēt veidot nākotnes iespējas bērniem un jauniešiem, piedāvājot programmas, kas sniedz plašāku piekļuvi tehnoloģiju prasmēm un iespējām